Lidé

Ing. arch. Tereza Čechová

doktorandka

Po absolvování magisterského programu na FA ČVUT začala Tereza Čechová pracovat na Manuálu integrované fotovoltaiky pro architekty pod vedením Martina Čeňka a Dalibora Hlaváčka. Současně se také věnuje doktorskému studiu s tématem Architektura v extrémních přírodních a sociálních podmínkách. Ve svém volném čase ráda navštěvuje zajímavé domy, běhá, vesluje a sleduje filmy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.