Lidé

Ing. arch. Tereza Čechová

doktorandka

Vzdělání

2020 ČVUT v Praze Fakulta architektury – doktorský studijní program
2018–2019 Universiteit Antwerpen, Belgie – Erasmus+ program
2014–2020 ČVUT v Praze Fakulta architektury – Architektura a urbanismus – bakalářský a magisterský studijní program
2006–2014 gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha

Odborná činnost

2020 Spolupráce s Daliborem Hlaváčkem a Martinem Čeňkem na Manuálu integrované fotovoltaiky

Vybrané projekty a realizace

2019 Spolupráce na Design and Build projektu Libové Libčice: Stožár do Libčic nad Vltavou. Ateliér Hlaváček-Čeněk, FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.