Lidé

BcA. David Ondroušek

Autoři
Jirovský, V. - Šidlovský, M. - Ravas, F. - Tomlain, J. - Tereň, O. - Drozd, S. - Severa, Š. - Prouza, P. - Osvald, R. - Jun, J. - Bondarev, N. - Ondroušek, D. - Norek, L. - Šafránek, M. - Hanžlík, A. - Kozel, M. - Vachula, R. - Švec, V. - Černý, M. - Hámek, F. - et al.
Publikováno v
[Verified Technology] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Ověřená technologie
Související lidé
Anotace
Ověřená technologie ve formě business intelligence (BI) algoritmů implementovaných do komplexního systému pro sdílení vozidel mezi studenty a zaměstnanci univerzit provozovaného pod značkou Uniqway navazuje na výsledky předchozího výzkumu a vývoje (OT2018, PP2019), v rámci nichž došlo k vytvoření celého technologického zázemí služby včetně základního manažerského systému umožňující provozní správu carsharingové služby (Uniqway). Cílem celého projektu je vytvoření části multimodálního systému dopravy tak, aby pomohl ověřovat teoretické výsledky v oblasti MaaS (Mobility-as-a-Service) a MoD (Mobility-on-Demand) v praxi a následně tak poskytovat relevantní vstupy pro organizaci dopravy v regionech, a to nejen pro Českou republiku. Výslednou technologii je tak možno využít pro potřeby managementu carsharingu kdekoliv ve světě. Celý systém je vyvíjen a realizován jako studentský projekt ve spolupráci ČVUT v Praze, VŠE v Praze a ČZU v Praze. V říjnu 2020 služba disponovala 27 vozidly a vzhledem k rostoucímu povědomí uživatelů o charakteru služeb MaaS je třeba při takto malém počtu hledat metody vedoucí k udržitelnosti služby. Jsou také vytvořeny prototypové algoritmy, které pomáhají identifikovat optimální počet vozidel, složení vozového parku, upravovat, individualizovat a optimalizovat marketingový koncept služby včetně komunikace a cenové politiky. Tyto předběžné algoritmy vytvářejí základní představu o potřebách rozvoje celého systému carsharingu, přičemž je cílem je jako ověřenou technologii postupně implementovat do automatizovaného manažerského informačního systému řízení služby Uniqway.
Autoři
Jirovský, V. - Šidlovský, M. - Vachula, R. - Ravas, F. - Tomlain, J. - Tereň, O. - Drozd, S. - Švec, V. - Hámek, F. - Horáček, M. - Severa, Š. - Prouza, P. - Osvald, R. - Černý, M. - Jun, J. - Král, P. - Svárovská, D. - Motejlová, K. - Stuchlíková, M. - Sucháček, R. - et al.
Publikováno v
[Pilot Plant] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Poloprovoz
Související lidé
Anotace
Poloprovoz komplexního systému pro sdílení vozidel pro studenty a zaměstnance univerzit zaměřený na poskytování dat pro výzkum v oblasti mobility a dopravy. Cílem celého projektu je vytvoření platformy komplexního intermodálního systému dopravy tak, aby pomohl v praxi ověřovat teoretické výsledky v oblasti MaaS (Mobility-as-a-Service) a MoD (Mobility-on-Demand) a následně tak poskytovat relevantní vstupy pro organizaci dopravy v regionech, a to nejen pro Českou republiku. Současně systém slouží jako základní technologie pro výzkumné projekty realizované spolupracujícími partnery. Celý systém je vyvíjen a realizován jako studentský projekt ve spolupráci ČVUT v Praze, VŠE v Praze a ČZU v Praze. Poloprovoz staví na výsledcích ověřené technologie z podzimu 2018. V rámci projektu byl ověřen komplexní podnikatelský plán včetně marketingového plánu a ekonomický model poskytování služby, přičemž byly implementovány oproti předpokladům změny, které plynou z navýšení povědomí o službě sdílení vozidel mezi obyvatelstvem. V rámci poloprovozu byl implementován komplexní model manažerského řízení celého systému založeného na komunitním charakteru výsledné služby. V rámci poloprovozu byl počet vozidel v projektu navýšen z původních šesti na celkem 23 vozidel. Byly identifikovány nové oblasti k výzkumu i pro využití v rámci studentských závěrečných a semestrálních prací (identifikace míry opotřebení, detekce dopravní nehody, detekce poškození apod.). Poloprovoz projektu přímo navazuje na předchozí ověření prvotní technologie z října 2018 a trval do konce října 2019, kdy byl sestaven plán dalšího technologického rozvoje pro definici nových technických funkcí a rozšiřování služby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.