Lidé

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

VEDOUCÍ ZAN NAVRÁTIL

Autoři
Navrátil, A. ed. - Mudra, V. ed.
Publikováno v
Praha, 2011-10-18/2011-10-21. 2011. ISBN 978-80-01-05019-4.
Rok
2011
Podkategorie
Sborník
Autoři
Navrátil, A. - Mudra, V., - Malý, J.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2010. vol. 1. ISBN 978-80-01-04525-1.
Rok
2010
Podkategorie
Vysokoškolská učebnice
Anotace
Vysokoškolská učebnice typologie sportovních staveb, která kromě technických náležitostí těchto staveb postihuje i historický vývoj a společenské vztahy, které ke vzniku vedou.
Autoři
Navrátil, A. - Mudra, V., - Malý, J.
Publikováno v
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. ISBN 978-08-01-04525-1.
Rok
2010
Podkategorie
Vysokoškolská učebnice
Anotace
Vysokoškolská učebnice pro studenty Fakulty architektury. Typologie, konstrukce, příklady sportovních staveb.
Autoři
Navrátil, A.
Publikováno v
Concrete International. 2009, 2009(1), 36-37. ISSN 0162-4075.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
Sports´buildings construction, particularly of halls and stadium roofsis, to a large degrese, affected by the of material. This selection is a technical issue, as well as an economical one, and can depend on the latest development in technology and also on the location and importance of the structure.
Autoři
Navrátil, A.
Publikováno v
Architekt. 2003, 49(6), 53. ISSN 0862-7010.
Rok
2003
Podkategorie
Článek
Anotace
Soutěž - Olympyjský soubor Národního stadionu v Praze
Autoři
Navrátil, A. - Špánek, P.
Publikováno v
Praha: CTU. Publishing House, 2000. ISBN 80-01-02122-X.
Rok
2000
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Vzpěra,lano a membrána v architektuře
Autoři
Navrátil, A. - Kopřiva, M., - Páv, P.
Publikováno v
Architekt. 1994, 40(14-15), ISSN 0009-0697.
Rok
1994
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.