Lidé

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

VEDOUCÍ ZAN NAVRÁTIL

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Navrátil, A.
Trvání projektu
2001
Anotace
Cílem projektu je zkvalitnění výuky v architektonických atelierech využitím digitální fotografie.Její použití umožní okamžité vyhodnocení pracovních modelů řešených objektů podle základních principů architektonické tvorby ve všech fázích studentského projektu, zasazení modelů do digitálně nasnímaného reálného prostředí a propojení tvorby modelů se zpracováním dokumentace na počítači.Důležitá je i možnost zdokumentování vývoje projektu a jeho prezentace v atelieru, na veřejnosti a na internetu.
Hlavní řešitel
Navrátil, A.
Trvání projektu
2000
Anotace
Cílem projektu je zkvalitnění výuky v architektonických atelierech využitím digitální fotografie. Její použití umožní okamžité vyhodnocování pracovních modelů řešených objektů podle základních principů architektonické tvorby ve všech fázích studentského projektu, zasazení modelů do digitálně nasnímaného reálného prostředí a propojejí tvorby modelů se zpracováním dokumentace na počítači. Důležitá je i možnost zdokumentování vývoje projektu a jeho presentace v atelieru na veřejnosti i na internetu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.