Lidé

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

VEDOUCÍ ZAN NAVRÁTIL

Výzkumné projekty

Trvání projektu
2017
Anotace
V polovině 20. století se typologie občanských staveb konstituovala jako soubor jasných pravidel, často vycházejících z dlouhodobé inciativy moderních architektů CIAM, zdůrazňujících sociální spravedlnost a nárok všech na zdravé a ergonomicky korektní prostředí. Tyto zásady konstituované během 60. let vytvořily kánon správně stavby. To se v našich ideově strnulých poměrech po roce 1948 proměnilo v tuhou typizaci svázanou s direktivně určovanými typy pro jednotlivé účely s minimální možností úprav. To vše přes výraznou snahu některých specializovaných pracovišť o prohloubení a otevření typizace směrem k typologii. Po roce 1989 došlo k pochopitelné reakci a s typizací se podceňovala úloha Ignorovat. Tomu napomáhal i zjevný posun v chápání a užívání prostorů od 60. let 20. století. Stavby často mění svůj účel, vznikají polyfunkční haly pro sport a masovou kulturu, ale ty se přenášejí zároveň do prostorů nákupních středisek, ale i ad hoc užitých továrních hal či plenéru. Školy, knihovny se otevírají, opouští uzavřené předurčené prostory a stávají se komunitními centry. Obdobně i v administrativě se stupňuje význam společného sdíleného prostoru proti partikulárním uzavřeným prostorům. Tomuto posunu nahrává i koncept Shell&Core, uplatňovaný u administrativy, ale i u nákupních středisek, ale je podnětný i pro koncepci dalších staveb, ať nájemných, nebo i složitých a proměnných jako stavby zdravotnické, zejména nemocnice, ale i školy. Zde již přestává vyhovovat původní typologie, kterou je třeba strukturovat na části tvořící trvalou strukturu, urbánními a environmentálními vazbami, a proměnnou, variabilní a flexibilní náplň, dávající budově smysl v životě. Studentská konference má mapovat proměnnost staveb a případný vznik nových typologický druhů.
Trvání projektu
2001
Anotace
Cílem projektu je zkvalitnění výuky v architektonických atelierech využitím digitální fotografie.Její použití umožní okamžité vyhodnocení pracovních modelů řešených objektů podle základních principů architektonické tvorby ve všech fázích studentského projektu, zasazení modelů do digitálně nasnímaného reálného prostředí a propojení tvorby modelů se zpracováním dokumentace na počítači.Důležitá je i možnost zdokumentování vývoje projektu a jeho prezentace v atelieru, na veřejnosti a na internetu.
Trvání projektu
2000
Anotace
Cílem projektu je zkvalitnění výuky v architektonických atelierech využitím digitální fotografie. Její použití umožní okamžité vyhodnocování pracovních modelů řešených objektů podle základních principů architektonické tvorby ve všech fázích studentského projektu, zasazení modelů do digitálně nasnímaného reálného prostředí a propojejí tvorby modelů se zpracováním dokumentace na počítači. Důležitá je i možnost zdokumentování vývoje projektu a jeho presentace v atelieru na veřejnosti i na internetu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.