S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. Tomáš Juranka

Autoři
Lorenz, K. - Holický, M. - Marková, J., - Juranka, T.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2005. ISBN 80-01-03168-3.
Rok
2005
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Skriptum je určeno pro studenty bakalářského studia Fakulty architektury ČVUT ke studiu povinného předmětu Nosné konstrukce I.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.