S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. Tomáš Juranka

Předměty

522NK4N Nosné konstrukce IV

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.