V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Autoři
Kalčev, P. - Schneiderová Heralová, R. - Fořtl, K., - Petlach, J.
Publikováno v
[Research Report] 2017.
Rok
2017
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Zpracování expertního posouzení projektové dokumentace výstavby objektu G1 a G2 IKEM v úrovni projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a následné kooperace na vypracování prováděcí dokumentace a jejím následném vyhodnocení. Seznam oblastí, které budou podrobeny expertíze: - architektonické a stavební řešení, - vytápění, pára a kondenzát, - energetické piloty.
Autoři
Fořtl, K.
Publikováno v
Zdravotnické noviny - Lékařské listy. 2013, 2013(9), 28-30. ISSN 0044-1996.
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Anotace
Zdravotnické stavby patří mezi vůbec nejnáročnější architektonické oblasti.
Autoři
Fořtl, K.
Publikováno v
Vesmír. 2011, 90(141)(2), 104-106. ISSN 0042-4544.
Rok
2011
Podkategorie
Článek
Anotace
Nové ústavy molekulární bilogie a genetiky, nové trendy, dispoziční řešení.
Autoři
Fořtl, K.
Publikováno v
Vesmír. 2009, 2009(7), 484-485. ISSN 1214-4029.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
Recenze realizované budovy.
Autoři
Fořtl, K. - Juha, M.
Publikováno v
Praha: Nakladatelství ČVUT, 2009. skriptum Fakulty architektury. ISBN 978-80-01-04256-4.
Rok
2009
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Typologie nemocnic, léčebných lázní, ambulantní péče. Příklady již realizovaných staveb - Dětská poliklinika v Humpolci, Centrální laboratoř UN Heidelberg, Pavilon akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří Brno...
Autoři
Fořtl, K.
Publikováno v
Architekt. 2008, 2008(5), 42-47. ISSN 0862-7010.
Rok
2008
Podkategorie
Článek
Anotace
Projekt rekonstrukce objektu horské chaty v Krkonoších. Popis realizace.
Autoři
Fořtl, K.
Publikováno v
Architekt. 2008, 2008(10), 2-4. ISSN 0862-7010.
Rok
2008
Podkategorie
Článek
Anotace
Humanizace zdravotnických staveb jako základní tendence při navrhování a rekonstrukci zdravotnických staveb.
Autoři
Fořtl, K.
Publikováno v
Architekt. 2007, 2007(11), 2. ISSN 0862-7010.
Rok
2007
Podkategorie
Článek
Anotace
Základní informace o navrhování a humanizaci zdravotnických staveb.
Autoři
Fořtl, K.
Publikováno v
ABF Fórum. 2002, 12(5), 24-33. ISSN 1210-7395.
Rok
2002
Podkategorie
Článek
Autoři
Fořtl, K.
Publikováno v
ABF Fórum. 1996, 4(4), 5. ISSN 1210-7395.
Rok
1996
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.