Lidé

doc. Ing. arch. Karel Fořtl, CSc.

Předměty

518NS3B, 518NS3K, 518NS3D Nauka o stavbách III
518NS5N, 518NS5K, 518NS5D Nauka o stavbách VI

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.