Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Studoval architekturu na FA VUT v Brně, AVU v Praze, TU Delft. Pracoval v atelieru 2–SIAL Stavoprojektu v Liberci, v kanceláři Jeana Nouvela v Paříži.

Architekt, zakládající člen a jednatel RKAW (Radek Kolařík Architectural Workshop). V roce 2013 získal 2. cenu v soutěži na Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze a v roce 2017 odměnu v soutěži na Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy. Jeho kancelář stojí za návrhem Obytného souboru ve Slivenci.

V rámci mezinárodního týmu kanceláří zpracoval výzkumný projekt City Visions Europe, kurátorovaný Berlage Institute v Amsterdamu. Je spoluautorem asi dvou set projektů. Spoluvedl atelier Evy Jiřičné na VŠUP v Praze, byl členem komise závěrečných kritik na ETH Zürich, vede ateliery na FA ČVUT a FUA TUL, koncipoval předmět MA Architecture and City as a Project na škole ARCHIP a je jeho vedoucím. Byl členem a předsedou správní rady NČA, předsedou akademického senátu VŠUP v Praze, je členem představenstva ČKA, pracovní skupiny ČKA pro urbanismus, pracovní skupiny ČKA pro vzdělávání, členem redakční rady Bulletinu ČKA, členem Grémia České ceny za architekturu, pro kterou vytvořil celoroční koncept. Byl členem Iniciativy za novou Prahu. Je členem Sboru expertů odboru památkové péče MHMP. Jeho habilitační přednáška měla název Otázky – ty správné, žádné zbytečné.

Zabývá se jakýmikoliv projekty jakkoli souvisejícími s architekturou a urbanismem, jsou-li smysluplné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík