Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. arch. Radek Kolařík

Autoři
Kolařík, R. - Landa, F., - Kolaříková, L.
Publikováno v
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05705-6.
Rok
2015
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Analýza domácích urbanistických soutěží různého rozsahu, vč. příkladů a jejich vyhodnocení.
Autoři
Landa, F. - Kolařík, R., - Kolaříková, L.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 190-207. Metodika zadávání územních plánů. vol. 4. ISBN 978-80-01-05705-6.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Soutěž o návrh je jediným transparentním způsobem výběrového řízení, při němž je posuzována kvalita návrhu, která má potom v konečném důsledku zásadní vliv na kvalitu celého řešeného území. Jak vyplývá ze zpracovaného výběru soutěží v ČR, výstupy jsou naprosto rozmanité, avšak (vždy) naplňují účel.
Autoři
Landa, F. - Kolařík, R., - Kolaříková, L.
Publikováno v
[Research Report] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Soutěž o návrh je jediným transparentním způsobem výběrového řízení, při němž je posuzována kvalita návrhu, která má potom v konečném důsledku zásadní vliv na kvalitu celého řešeného území. Jak vyplývá ze zpracovaného výběru soutěží v ČR, výstupy jsou naprosto rozmanité, avšak (vždy) naplňují účel (dále viz doporučení pro změnu znění zákona).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík