S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury

Přední historik slovenské architektury 20. století. Na FA ČVUT přišel v roce 2008 z Bratislavy, kde absolvoval architekturu na technice (1974) a kde se taky stal profesorem (2000). Působil současně na Slovenské akademii věd, kde se zabýval dějinami architektury 20. století a vedl časopis Architektúra & urbanizmus. Z jeho knižních monografií je nejcitovanější Architektúra Slovenska 20. storočia (2002). O zakladateli moderní architektury na Slovensku napsal monografii Architekt Emil Belluš (2010). Na FA ČVUT působil jako proděkan pro vědu a od roku 2008 vede Ústav teorie a dějin architektury, na kterém se spolupracovníky sestavili knihu Kapitoly z dějin bydlení (2014). Za svou teoretickou práci získal na Slovensku řadu ocenění, např. dvakrát Cenu Martina Kusého, nebo Zlatou plaketu Aurela Stodolu SAV.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.