Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Bratislava: Slovart, 2022. ISBN 978-80-556-5009-8.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Stručné dejiny architektúry na Slovensku.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Praha: KANT, 2022. ISBN 978-80-7437-365-7.
Rok
2022
Podkategorie
Kniha
Anotace
Kniha bilancuje rozsáhlé architektonické dílo významného současného českého architekta Ladislava Lábuse. Přináší analýzu jednotlivých stránek jeho díla a hodnotí hlavní skupiny jeho projektů, od rodinných domů a vil, přes obnovy historických objektů, zejména děl funkcionalismu až po rozsáhlejší pozdní projekty. Zabývá se také texty architekta a jeho pedagogickou činností. Do publikace přispěla řada významných teoretiků a historiků architektury. Vychází k architektovým sedmdesátinám.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2021. ISBN 978-80-227-5145-2.
Rok
2021
Podkategorie
Vysokoškolská učebnice
Anotace
Príručka o vedeckej práci v odbore architektúra. Metodológia vedy a jej disciplíny. Architektonický výskum. Dizertačná práca z architektúry. Metóda písania záverečnej práce. Praktické rady a odporúčania. Publikovanie vedeckého výsledku.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Projekt. 2021, 63(4), 34-44. ISSN 1335-2180.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Príspevok hodnotí výsledok obnovy starého objektu elektrárne a teplárne a jeho úpravu na flexibilné prenajímateľné kancelárie. Pôvodný návrh je od Dušana Jurkoviča z roku 1944. na obnove tejto kultúrnej pamiatky sa podieľai viacerí pamiatkari a finálne riešenie vypracoval architekt Martin Paško.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Arch. 2021, 26(3), 28-35. ISSN 1335-3268.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Článok hodnotí projekt a realizáciu obnovy starého objektu elektrárne a teplárne, ktorá je národnou kulúrnou pamiatkou. Pôvodný návrh je od Dušana Jurkoviča z roku 1944. Na obnove sa podieľali viacerí pamiatkaria a architekti.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. ISBN 978-80-01-06790-1.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se zabývá vlastním psaním disertace, její obhajobou a publikováním jejich výsledků. Titul je určen doktorandům v oboru architektura, ale také v příbuzných oborech. Autor shrnul své dlouholeté zkušenosti z pedagogického a vědeckého působení a přibližuje je živým jazykem a množstvím příklad
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
Arch. 2020, 25(12), 17-21. ISSN 1335-3268.
Rok
2020
Podkategorie
Článek
Anotace
Nový polyfunkčný dom v Bratislave. Vysoké nároky na stavbu súčasného mestského domu. Odlišnosť od exhibičnej vilovej architektúry. Analýza formy nároží. Kontext s okolím. Súvislosť so súčasnými tendenciami v architektúre. Hodnotenie architektonickej kvality.
Autoři
Pavel, M. - Dulla, M. supervisor - Szolgayová, E. opon. - Pauliny, P. opon., - Kotalík, J. opon.
Publikováno v
Defense date 2019-01-22. PhD Thesis. CTU FA. Department of Theory and History of Architecture. Supervised by M. DULLA.
Rok
2019
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Obsahem této práce je analýza a interpretace díla architekta Jindřicha Mergance jako zástupce absolventů českých architektonických škol působících na Slovensku. Časové rozmezí je vymezeno životem architekta mezi lety 1889 až 1974. V práci jsou reflektovány jak osobní, tak politicko-společenské události, které společně s dobovou uměleckou diskuzí tvoří rámec výzkumu. Cílem je představit tvorbu Jindřicha Mergance v celé jeho šíři a pokusit se v ní najít autenticitu architektova vyjadřování.
Autoři
Dulla, M. - Pavel, M. - Mrňa, Ľ. - Haberlandová, K. - Ščepánová, S. - Bartošová, N. - Pohaničová, J., - Šoltésová, D.
Publikováno v
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2019. ISBN 978-80-01-06600-3.
Rok
2019
Podkategorie
Kniha
Anotace
Po vzniku Československé republiky v roce 1918 přišlo působit na Slovensko mnoho českých architektů. I po druhé světové válce působily na Slovensku desítky českých architektů ve specializovaných projektových organizacích a na nové škole architektury v Bratislavě. Pod jejich působením se v první polovině 50. let zformovaly první generace domácích architektů. Z mnoha českých osobností si kniha podrobněji všímá skupinu těch nejvýznamnějších: absolventy pražské akademie K. Šilingera a J. Mareka, dále J. Mergance, na jehož silně působil jeho učitel a přítel J. Plečnik, dva absolventi pražské techniky A. Balána a J. Grossmanna, a přibližuje také trojici těch, kteří přišli na Slovensko po druhé světové válce: V. Karfíka, J. E. Koulu a A. Piffla. Hlavně díky českému transferu přicházeli tehdy na Slovensko nejnovější podněty z velkých evropských center. Ale slovenská scéna se dokázala postupně svými díly vyrovnat své starší a vyspělejší české sestře. Neznamená to však, že je oprávněné zapomenutí, které postihuje nejednoho českého architekta působícího v minulosti na Slovensku.
Autoři
Dulla, M.
Publikováno v
In: Do říše umění vede mnoho bran. Brno: VUTIUM Press, 2018. p. 422-429. ISBN 978-80-214-5667-9.
Rok
2018
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Srovnání dvou krematorií – v Brně a Bratislavě. Architektonické hodnoty díla architekta A. Wiesner (krematorium Brno, 1930) a F. roztomilé (krematorium Bratislava 1969). Podobné úsilí o stabilizaci typu kremační objektu. Odlišné dobové představy o typu. Společné vysoké architektonické kvality.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.