Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.