Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT

Doktorandi

 • Ing. arch. Kuric Alexander - téma: Dějiny a teorie současné a historické architektury. Obnova památek moderní architektury v kontextu energetických požadavků
 • Mgr. Vicherková Veronika - téma: Moderní poválečná architektura jako památka

Vzdělání

2006 DrSc., Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry (FA STU)
2000 Prof., FA STU
1993 Doc., FA STU
1980 CSc., Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, Bratislava (ÚSTARCH SAV)
1974 Ing. arch., Stavebná fakulta SVŠT Bratislava

Pedagogická činnost

Stavebná fakulta a FA STU Bratislava, FA ČVUT Praha, VŠVU Bratislava, TU Košice, TU Liberec, VUT Brno: přednášky a garantování předmětů z oblasti dějin architektury, architektonické teorie a kritiky, dějin techniky, teorie a metodologie vědy, garant doktorského studia

Oblast působení

 • dějiny architektury 20. století
 • dějiny architektury na Slovensku
 • současná architektura
 • osobnosti slovenské architektury
 • metodologie výzkumu
 • ÚSTARCH SAV, Bratislava
 • FA STU, Bratislava
 • FA ČVUT, Praha

Profesní a akademické aktivity

člen pracovní skupiny Akreditační komise SR (1999), člen akreditační komise SAV pro akreditaci ústavů 2. Oddělení SAV (2012), předseda redakční rady a šéfredaktor časopisu Architektura & urbanizmus (WoS, Scopus), člen redakční rady časopisu Arch, člen DOCOMOMO, Spolok architektov Slovenska (zakladající člen, podpredseda 1990);

FA ČVUT Praha (2009–2014 proděkan, vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury) FA STU Bratislava (1990 předseda senátu, 1990–2007 vedoucí Katedry dejin a teorie architektúry a urbanizmu), ÚSTARCH SAV (vedoucí Oddelení architektury, vědecký tajemník ústavu)

Vybrané publikace

 • DULLA, M. – TRIAŠKA-STEFANOVIĆ, O.: Na konci cesty: krematórium v Bratislave. Slovart, Bratislava 2017
 • DULLA, M. a kol.: Kapitoly z historie bydlení. Praha, Nakladatelství ČVUT 2014 a 2015
 • DULLA, M.: Architekt Emil Belluš. Bratislava, Slovart 2010
 • DULLA, M.: Slovak Architecture. The 20th/21st Century. A Guide. Bratislava, Perfekt 2009
 • DULLA, M. - MORAVČÍKOVÁ, H. H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava, Slovart 2002

Ocenění

2016 Zlatá Felberova medaile, ČVUT
2011, 2003 Cena Martina Kusého za teorii, Spolok architektov Slovenska
2010 Zlatá plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vědách, Slovenská akadémia vied
2005 Medaila Chatama Sofera, Slovenské národné múzeum
2002 Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru
1994 Cena Dušana Jurkoviča za teorii, Spolok architektov Slovenska
1989 Cena za vědeckopopularizační činnost SAV

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.