Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Dr. Mounir Sabeh Affaki, Ph.D.

postdoktorand

Mounir Sabeh Affaki je architekt a výzkumník. Získal doktorát z architektury na univerzitě v portugalské Coimbře. Jeho výzkumné zájmy se dotýkají témat stavebního dědictví, paměti a veřejných prostor. Jeho doktorská práce reaguje na realitu jeho rodného města Aleppo. Zabývá se potenciálem architektury a urbanismu jako nástrojů poválečného sociálního smíru prostřednictvím interdisciplinárního výzkumu, který propojuje sociální studia a architekturu.

V současné době Mounir působí jako postdoktorand na ČVUT v Praze. Pod vedením profesora Petra Vorlíka, vedoucího katedry teorie a dějin architektury, se zabývá poválečnou českou architekturou. Jeho poslední článek "Lost between legislation and application: a critical reading of Czech post-war architectural conservation policies" (Ztraceni mezi legislativou a aplikací: kritické čtení české poválečné politiky památkové péče) publikoval International Journal of Heritage Studies.

Mounir se rovněž podílel na činnosti několika výzkumných skupin se zaměřením na syrský kontext, zabývajících se problematikou poválečné rekonstrukce, bydlení a urbanismu a rozvoje, pro které vedl prezentace a přednášky, účastnil se workshopů a výstupy výzkumu byly šířeny na několika mezinárodních konferencích a seminářích.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.