Lidé

Jitka Svobodová

referentka pro přijímací řízení a stipendia

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.