Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Lidé

MgA. Ondřej Synek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.