Lidé

Ing. arch. Ondřej Králík

doktorand ústavu urbanismu

Na FA působím jako doktorand na ústavu urbanismu u prof. Jana Jehlíka, kde se v současné době zabývám tématem urbanistické analýzy modernistických sídlišť. Zároveň dělám asistenta v ZANU u Martiny Buřičové.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.