S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Ing. arch. Ondřej Králík

doktorand ústavu urbanismu

Na FA působím jako doktorand na ústavu urbanismu u prof. Jana Jehlíka, kde se v současné době zabývám tématem urbanistické analýzy modernistických sídlišť. Zároveň dělám asistenta v ZANU u Martiny Buřičové.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.