Lidé

Kateřina Čechová, MSc. Arch.

Kateřina Čechová absolvovala bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2007) a magisterské studium na Lichtenštejnské univerzitě ve Vaduzu (2010), zkušenosti získávala při studiu a praxi v zahraničí (Berlín, Basilej, Šanghaj, Vídeň). Od roku 2012 žije v Praze, spolupracovala na urbanistických projektech s ateliérem CMC architects (2012–2014) a s kanceláří UNIT architekti (od roku 2016). Od roku 2014 působí na Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze a věnuje se výzkumu a výuce v oblasti soudobých tendencí urbanismu, realizací velkých projektů, dopravy ve městech a historie a teorie urbanismu. Od roku 2017 je členkou redakční rady časopisu ERA21, toho času na mateřské dovolené.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík