Lidé

Ivana Christová

poradenská a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o doktorské studium, oddělení pro vědu a výzkum

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.