Lidé

Ivana Christová

poradenská a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o doktorské studium, oddělení pro vědu a výzkum

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.