Lidé

Ing. arch. Pavel Lupač

téma: Vnímání architektonického prostoru osobami se smyslovým nebo mentálním postižením

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.