Lidé

Ing. arch. Pavel Lupač

Autoři
Šestáková, I. ed. - Zbořilová, Z. ed. - Petrik, M. ed. - Lupač, P. ed., - Smetanová, M. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Lupač, P.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Související lidé
Anotace
Město a jeho stavby jsou prostorem, ve kterém je nám dáno se každodenně pohybovat. Orientaci v něm zvládá každý z nás jinak a stejně tak jsou pro orientaci každého člověka důležité jiné momenty. Pokud ve stáří ztrácíme zrak, ztrácíme s ním jeden z nejdůležitějších smyslů, který jsme si vyčlenili pro orientaci v prostoru. Do určité míry jej mohou nahradit jiné smysly anebo můžeme zbytky zraku stimulovat vhodným architektonickým řešením. Obě dvě možnosti lze ovlivnit promyšleným a koncepčním návrhem, jenž zahrnuje i použití vhodných materiálů. Cílem je konkretizovat principy užití různých materiálů tak, aby byly vhodné pro návrh prostředí pro osoby se zrakovým postižením.
Autoři
Šestáková, I. - Váňová, L., - Lupač, P.
Rok
2013
Podkategorie
Anotace
Publikace Trendy v bydlení pro seniory obohacuje materiály vznikající na Ministerstvu práce a sociálních věcí u příležitosti transformace sociálních služeb v ČR. Publikace obsahuje vedle slovního porovnání trendů v bydlení pro seniory a souvisejícího systému sociálních služeb v České republice, Rakousku, Nizozemsku, Dánsku a Švédsku i modelové srovnání konkrétních realizací v těchto oblastech: ústav „klasického typu“ (v ČR zatím stále nejrozšířenější typ bydlení pro seniory v kombinaci se zdravotními a sociálními službami v místě), resp. tzv. „small units“, které je nahrazují v západním světě; zařízení pro klienty s demencí (zejména Alzheimerovou chorobou); skupinové domácnosti neboli chráněné bydlení; tzv. „extramural“ model – tedy poskytování zdravotních a sociálních služeb v bytech seniorů mimo zdi ústavů; a komerční výstavba bydlení pro seniory. Jako příklad osvědčeného konceptu bydlení seniorů, které vytváří podmínky pro zachování jejich soběstačnosti co nejdéle, je popsán tzv. senior cohousing. Toto srovnání ukazuje, nakolik jsou doporučení uvedená v architektonickém manuálu MPSV ČR v souladu se zahraničními trendy a zkušenostmi.
Autoři
Lupač, P.
Rok
2012
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Hlavním principem, který umožňuje orientaci nejen osobám se zrakovým postižením, je kontrast.
Autoři
Lupač, P.
Rok
2011
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Související lidé
Anotace
Materiálová řešení povrchů přímo ovlivňují kvalitu prostoru, stejně tak jako ovlivňují možnost vnímání a využití daného prostoru osobami se smyslovým handicapem. Pokud ztrácíme zrak, ztrácíme s ním jeden z nejdůležitějších smyslů, který jsme si vyčlenili pro orientaci v prostoru. Do určité míry jej mohou nahradit jiné smysly anebo můžeme zbytky zraku stimulovat vhodným architekonickým řešením. Obě dvě možnosti lze ovlivnit promyšleným a koncepčním architektonickým návrhem, jenž zahrnuje i použití vhodných materiálů.
Autoři
Šestáková, I. - Lupač, P.
Rok
2011
Podkategorie
Článek
Anotace
Působení prostředí na psychiku, zdraví a vnímání. Zásady orienatce v interiéru.
Autoři
Šestáková, I. - Lupač, P.
Rok
2010
Podkategorie
Anotace
Publikace reaguje na vyhlášku č. 398/2009 Sb. z 5.listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, upozorňuje na některé její podstatné části a okomentovává je tak, aby si každý čtenář mohl ujasnit, jak vzniká kvalitní návrh prostředí respektující potřeby všech členů společnosti, do které neodmyslitelně patří také osoby s omezenou schopností pohybu či osoby se smyslovým nebo mentálním handicapem.
Autoři
Šestáková, I. - Lupač, P., - Váňová, L.
Rok
2010
Podkategorie
Anotace
The term "humanization of health and social services" is very broad and it naturally includes the construction and reconstruction of buildings for health and social care. The meaning of humanization signifies that the relation to a man is central to the term.
Autoři
Chroustovská, K. - Lupač, P. - Zezulová, J., - Šestáková, I.
Rok
2008
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
TEAM WORK - CREATE CONCEPTION OF BARRIER FREE POPRAD FOR ALL! SOLVE THE CONNECTION OF THREE MAIN IMPORTANT POINTS IN URBAN STRUCTURE OF POPRAD:RAILWAY STATION-MAIN SQUARE-AQUACITY GET THE OVERALL VIEW OF POPRAD URBAN STRUCTURE AND STUDY SPECIAL CONDITIONS DERIVING FROM UNUSUAL LOCATION OF POPRAD AT THE BASE OF HIGH TATRAS!

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.