S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Pavel Lupač

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Lupač, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2010
Anotace
Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů je projekt, který má za úkol prozkoumat a poučit se ze situace měst a míst, která jsou důležitá a zároveň nesnadno řešitelná z hlediska jejich přístupnosti a snadné prostorové orientace. Materiálová řešení povrchů přímo ovlivňují kvalitu prostoru, stejně tak jako ovlivňují možnost vnímání a využití daného prostoru osobami se smyslovým handicapem. Byla vybrána města a stavby, které jsou v hojném množství navštěvovány nejen osobami s handicapem, mají ve své politice jako jeden z hlavních cílů komfort prostředí pro všechny a uplatňují myšlenky univerzálního designu - Design for All. Design for All je v tzv. Stockholmské deklaraci European Institute for Design and Disability definován jako:...design pro lidskou různorodost, sociální inkluzi a rovnost. Zároveň se tato města a místa nacházejí v různých státech Evropy s rozdílnými přístupy k řešení problému.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.