Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Lidé

Ing. arch. Pavel Lupač

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Lupač, P.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2010
Anotace
Architektonický prostor a orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů je projekt, který má za úkol prozkoumat a poučit se ze situace měst a míst, která jsou důležitá a zároveň nesnadno řešitelná z hlediska jejich přístupnosti a snadné prostorové orientace. Materiálová řešení povrchů přímo ovlivňují kvalitu prostoru, stejně tak jako ovlivňují možnost vnímání a využití daného prostoru osobami se smyslovým handicapem. Byla vybrána města a stavby, které jsou v hojném množství navštěvovány nejen osobami s handicapem, mají ve své politice jako jeden z hlavních cílů komfort prostředí pro všechny a uplatňují myšlenky univerzálního designu - Design for All. Design for All je v tzv. Stockholmské deklaraci European Institute for Design and Disability definován jako:...design pro lidskou různorodost, sociální inkluzi a rovnost. Zároveň se tato města a místa nacházejí v různých státech Evropy s rozdílnými přístupy k řešení problému.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.