Lidé

Ing. arch. Milan Körner, CSc.

člen Vědecko-umělecké rady FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.