S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Ing. arch. Milan Körner, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.