Lidé

doc. Ing. Václav Bystřický, CSc.

Autoři
Bystřický, V. - Pokorný, A.
Publikováno v
2 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2006. ISBN 80-01-03450-X.
Rok
2006
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Autoři
Bystřický, V. - Pokorný, A. - Pánek, M., - Koubková, I.
Publikováno v
In: Proměny konstrukcí, technologií. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2006. pp. 53-63. ISBN 80-01-03527-1.
Rok
2006
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Technická zařízení budov - bytová jádra
Autoři
Bystřický, V.
Publikováno v
Český instalatér. 2000, 10(3), 6-14. ISSN 1210-695X.
Rok
2000
Podkategorie
Článek
Autoři
Bystřický, V.
Publikováno v
Český instalatér. 1999, 9(1), 8-13. ISSN 1210-695X.
Rok
1999
Podkategorie
Článek
Autoři
Bystřický, V.
Publikováno v
Český instalatér. 1999, 9(2), 80-86. ISSN 1210-695X.
Rok
1999
Podkategorie
Článek
Autoři
Bystřický, V. - Janovský, L.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02025-8.
Rok
1999
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Autoři
Bystřický, V. - Pokorný, A.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02078-9.
Rok
1999
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Autoři
Bystřický, V.
Publikováno v
Český instalatér. 1998, 8(6), 52-54. ISSN 1210-695X.
Rok
1998
Podkategorie
Článek
Autoři
Bystřický, V.
Publikováno v
Praha: ČKAIT, 1998.
Rok
1998
Podkategorie
Kniha
Autoři
Bystřický, V. - Pokorný, A.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01761-3.
Rok
1998
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.