S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. Monika Utěšená

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Utěšená, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2018-2020
Anotace
Předkládaný grantový projekt se zabývá výzkumnou otázkou vedoucí ke zlepšení prognózy životnosti architektonického betonu a možnostmi zvyšování trvanlivosti a odolnosti jeho povrchu vůči působení vnějších vlivů, které jsou častou příčinou estetických anomálií znehodnocující architektonickou a uměleckou hodnotu daného díla a konstrukce. V rámci projektu jsou navrženy experimentální zkoušky, na jejichž základě budou stanovena kritéria a parametry umožňující vypracovat souhrnný archibook pro architekty, designéry, návrháře a stavební inženýry, jehož současná absence je možným důsledkem předčasné degradace konstrukce a díla v rámci jejich životního cyklu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.