V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Ing. arch. Petr Buryška

Autoři
Buryška, P.
Publikováno v
Bulletin České komory architektů. 2019, 48-49. ISSN 1804-2066.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Jedním z opatření PASK je vyhodnocení a posílení hlavních, městských a oblastních architektů (opatření 3. 3. 1). ČKA v této oblasti realizovala mnoho aktivit – přednášky, konference, doporučení pro státní správu a samosprávu, vydala manuál Městský ar‑ chitekt atd. Problematikou se zabývá také FA ČVUT, níže konkrétně péčí o sídla v maloměstském a venkovském kontextu.
Autoři
Buryška, P. - Mareš, J. - Podroužek, M. - Řezníček, J., - Běťák, P.
Publikováno v
[Result Reflected in the Agreed Strategy and Policy Documents] 2016.
Rok
2016
Podkategorie
Výsl. prom. do schvál. strateg. a koncep. dokum.
Související lidé
Anotace
Výběr pro Šlapanice zásadních prvků veřejného prostranství, specifikace typizovaných řešení a jejich udržitelnost, zmapování veřejných prostranství, zhodnocení stavu významných míst a doporučení přístupu k nim a nastavení vztahů, úloh a kompetencí - rolí aktérů procesu tvorby veřejných prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.