Lidé

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Autoři
Pavlík, M.
Publikováno v
Architekt. 2011, 2011(03), 62-65. ISSN 0009-0697.
Rok
2011
Podkategorie
Článek
Anotace
Principy a tendence ve využívání domácí materiálové a výrobkové základny v rámci projektových řešení a realizací, patentová řešení, která ovlivnila vznik a vývoj stavebnicové soustavy kompletačních prvků a dílců Gama.
Autoři
Pavlík, M.
Publikováno v
In: 12th International Scientific Conference - section 7 - Civil Engineering Management. Brno: Brno University of Technology, 2009. pp. 211-215. ISBN 978-80-7204-629-4.
Rok
2009
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Progresivní technická a konstrukční řešení jednotlivých kompletačních subsystémů vícepodlažních budov, které dotvářejí intravilán města,vycházejí především z nutnosti vytvořit optimální vnitřní prostředí, které je ovlivňováno nejen velkou řadou proměnlivých parametrů, a to vnějších i vnitřních. Návrh takovýchto systémů je proto komplexní systémovou úlohou s multidisciplinárním charakterem. Zejména se to týká fasádních plášťů tzv. vyšší generace, které jsou svou aktivní funkcí schopny reagovat na měnící se okrajové podmínky a pozitivně ovlivňovat vnitřní mikroklima budovy.
Autoři
Pavlík, M. ed. - Jirka, V. ed.
Publikováno v
Kruh u Jilemnice, 2006-06-08/2006-06-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2006. ISBN 80-01-03560-3.
Rok
2006
Podkategorie
Sborník
Autoři
Pavlík, M.
Publikováno v
In: Architektonické a technické aspekty zajištění předpokladů udržitelného rozvoje v procesu přípravy a realizace výstavby objektů pozemního stavitelství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2006. pp. 1-2. ISBN 80-01-03560-3.
Rok
2006
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Cíl vědecko výzkumného semináře
Autoři
Pavlík, M. - Pánek, M. - Bílek, V.B. - Hlavín, J., - Přeček, L.P.
Publikováno v
In: Proměny konstrukcí, technologií. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2006. pp. 23-38. ISBN 80-01-03527-1.
Rok
2006
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Pavlík, M. - Florián, M. - Brázda, P. - Kupilík, Š. - Šimek, P. - Šafránek, J.Š., - Stoss, J.S.
Publikováno v
In: Proměny konstrukcí, technologií. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2006. pp. 39-52. ISBN 80-01-03527-1.
Rok
2006
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Pavlík, M. ed.
Publikováno v
Masarykova kolej, Praha, 2005-11-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2006. ISBN 80-01-03527-1.
Rok
2006
Podkategorie
Sborník
Autoři
Pavlík, M.
Publikováno v
Architekt. 2004, L(1), 14-15. ISSN 0862-7010.
Rok
2004
Podkategorie
Článek
Autoři
Pavlík, M. ed. - Peřina, Z. ed., - Šimelová, P. ed.
Publikováno v
Malenovice, 2004-10-20/2004-10-22. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava - Fakulta stavební, 2004. ISBN 80-248-0648-7.
Rok
2004
Podkategorie
Sborník
Autoři
Pavlík, M.
Publikováno v
Stavební listy. 2003, 9(3-4), 21-25. ISSN 1211-4790.
Rok
2003
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.