Lidé

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Autoři
Pavlík, M.
Rok
2011
Podkategorie
Článek
Anotace
Principy a tendence ve využívání domácí materiálové a výrobkové základny v rámci projektových řešení a realizací, patentová řešení, která ovlivnila vznik a vývoj stavebnicové soustavy kompletačních prvků a dílců Gama.
Autoři
Pavlík, M.
Rok
2009
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Anotace
Progresivní technická a konstrukční řešení jednotlivých kompletačních subsystémů vícepodlažních budov, které dotvářejí intravilán města,vycházejí především z nutnosti vytvořit optimální vnitřní prostředí, které je ovlivňováno nejen velkou řadou proměnlivých parametrů, a to vnějších i vnitřních. Návrh takovýchto systémů je proto komplexní systémovou úlohou s multidisciplinárním charakterem. Zejména se to týká fasádních plášťů tzv. vyšší generace, které jsou svou aktivní funkcí schopny reagovat na měnící se okrajové podmínky a pozitivně ovlivňovat vnitřní mikroklima budovy.
Autoři
Pavlík, M.
Rok
2006
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Cíl vědecko výzkumného semináře
Autoři
Pavlík, M. - Pánek, M. - Bílek, V.B. - Hlavín, J., - Přeček, L.P.
Rok
2006
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Pavlík, M. - Florián, M. - Brázda, P. - Kupilík, Š. - Šimek, P. - Šafránek, J.Š., - Stoss, J.S.
Rok
2006
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Pavlík, M. ed.
Rok
2006
Podkategorie
Sborník
Autoři
Pavlík, M.
Rok
2004
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.