S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Předměty

550MT3 Materiály a technologie III

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.