Lidé

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Pavlík, M.
Trvání projektu
2009-2012
Anotace
Hlavním cílem projektu je přispět k řešení prioritního výzkumného úkolu EU v oblasti navrhování energeticky a materiálově úsporných konstrukcí budov, splňujících i širší spektrum kritérií udržitelné výstavby. Tento úkol vyžaduje integraci různých vědníchdisciplín v oblasti materiálové, energetické, ekologické, architektonické a urbanistické. Projekt navazuje na činnost a výsledky doktorského projektu realizovaného v letech 2003 až 2006, kde byla vybudována odborná platforma pro vzájemnou interakci studentů DSP a jejich školitelů zabývajících se různými aspekty udržitelné výstavby budov a udržitelného rozvoje podvyužitých území sídel. Nový projekt vychází ze zkušeností s řízením doktorského týmu, které vedly k prokazatelnému zkvalitnění doktorskýchprací a ke zkrácení termínů složení doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací.
Hlavní řešitel
Pavlík, M.
Trvání projektu
2006-2008
Anotace
Modelové a zobrazovací techniky architektury, pozemních a inženýrských staveb jsou novým oborem, který se na fakultě architektury konstituoval v roce 1987 a jež vytvořil předpoklady úspěšného spojení a aplikace poznatků informatiky v architektuře. Systemizace způsobů zobrazování architektury formou trojrozměrných těles-maket na jedné straně a využití virtuální reality na straně druhé je dnes již v obou případech výsledkem aplikace počítačových metod v architektonickém projektování. Současný bouřlivý rozvoj v oblasti výpočetní techniky, softwarových programů i přístrojové základny však nabízí další možnosti využití a to v takové formě projektového procesu, která by zásadním způsobem mohla změnit metodiku návržné činnosti včetně projektové dokumentace s výrazným dopadem na komplexní ekonomiku výstavby. Grantové téma navazuje na dlouholetou tradici Ústavu modelového projektování a jeho ukončený výzkumný záměr 028 / MODEL METHODS IN DESIGN PROCESS /.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.