V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

Vzdělání

1967        absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze

1984        externí aspirantura na Fakultě stavební ČVUT v Praze

1992        autorizovaný inženýr ČKAIT pro pozemní stavby a techniku prostředí  staveb

2007        autorizovaný inspektor jmenovaný ministrem pro místní rozvoj

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.