Lidé

Ing. arch. Milan Macoun

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Macoun, M.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2012-2014
Anotace
Výzkumný projekt se zaměřuje na místní šetření a analýzu přeshraniční spolupráce a styčných ploch evropských regionů, se zaostřením na politiky a strategie i konkrétní případové studie relevantní k historickému, ekonomickému a kulturnímu kontextu mezi Českou republikou a sousedními státy. Rešerše a průzkumy budou rozděleny do následujících okruhů: a. Právní rámec a politické aspekty, jejich styčné plochy v pohraničních podmínkách b. Přístupy k zapojování veřejnosti při navrhování a plánování c. Agro-ekosystémy a produkce potravin, jejich vliv na příhraniční krajinu d. Role profesionálů v navrhovacím a plánovacím procesu, konkrétně krajinářského architekta (landscape architect), a jeho přínos pro rozhodování ve veřejné sféře Každý z řešitelů se dle své odbornosti a vědeckého zájmu soustřeďuje na jeden z těchto okruhů; jejich relevanci k hranicím mezi Českou republikou a sousedními státy. Pojem hranice chápeme nejen jako fyzickou linii v mapě, ale i jako bariéru v postojích a myšlen

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.