Lidé

Ing. arch. Lucie Dvořáková Zemenová

Autoři
Janíková, B. - Zemenová, L.
Rok
2013
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Solar Decathlon je mezinárodní studentská soutěž ve stavbě ekologických solárních domů pořádaná U.S. Department of Energy, která letos v říjnu vyvrchol dvoutýdenní přehlídkou v Kalifornii, USA. Tým ČVUT se do finále této soutěže mezi 20 vybraných univerzitních týmů z celého světa probojoval se svým konceptem domu AIR HOUSE. Ten v současné době vzniká v České republice pod rukama studentů Fakulty architektury ve velmi blízké spolupráci se studenty dalších fakult ČVUT. AIR House je dům budoucnosti, charakterizovaný heslem SIMPLE SUSTAINABLE STYLE. Dům, který by měl mít minimální dopad na životní prostředí, v průběhu celého životního cyklu budovy včetně výstavby, provozu a demolice. Dům, který by měl pozitivně ovlivňovat kvalitu života svých obyvatel, zlepšovat jejich prostředí po fyzické i psychické stránce. AIR HOUSE se vyznačuje nízkou spotřebou materiálu, vody a energie. Je postaven převážně z přírodních materiálů. A díky kombinaci pasivních prvků jako jsou geometrická charakteristika, orientace ke světovým stranám, velikost okenních otvorů a izolace, a aktivních prvků jako fotovoltaické panely, sluneční kolektory, úsporné spotřebiče a inteligentní ovládání, minimalizuje spotřebu elektrické energie.
Autoři
Liesler, L. - Zemenová, L.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Vliv dopravy na architekturu a urbanismus, na životní styl. Vlak / tramvaj / auto / pěšák. Nový fenomén kolo. Vodní cesty. Příklady pozitivní negativní. Doprava jako dobrý služebník, ale zlý pán. Vztah různých forem osídlení a měst na jedné straně a nároků na dopravu na straně druhé. Funkčně zónované město industriální epochy a jeho důsledky na dopravu. Alternativa – polyfunkční města? města krátkých vzdáleností? Ekologické dopady jednotlivých druhů dopravy. Sociální dopady individuální automobilové dopravy. Vliv dopravy na kvalitu obytného prostředí, příklady neočekávaných důsledků velkých dopravních projektů. Obchvat nebo ponechání průjezdu městem? Doprava v klidu jako problém.
Autoři
Zemenová, L.
Rok
2013
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Why is now in the Czech Republic still building so called “sick buildings”? One of the reasons can be that clients and architects in the Czech Republic aren't informed about the impact of physical environment and architecture on human health, although making of healthy environment is now one of the sustainable trends in world architecture. Health, well-being and life in harmony with nature are now one of the most important personal and social values! And because of people spend about 90% of their time in buildings, which undoubtedly affect their physical and psychological health, architects could be very important persons in the process of making healthy buildings today. When students of architecture know about the impact of physical environment on human health, they can become informed architects. And informed architects mean more healthy buildings.
Autoři
Zemenová, L.
Rok
2012
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Život ve zdraví, v pohodě a v harmonii s přírodou je dnes jednou z nejvýznamnějších osobních i společenských hodnot. A proto v dnešní době, kdy lidé kolem 90% svého času tráví v budovách, které mají bezpochyby vliv na jejich fyzickou a psychickou pohodu, může architektura představovat velice důležitý nástroj prevence v ochraně veřejného zdraví. Příspěvek se snaží zmapovat současný stav této problematiky od obecné ochrany veřejného zdraví až po samotné navrhování a stavění zdravých budov v České republice. Zaměřuje se především na stavby pro bydlení, kde lidé tráví velké procento svého času (minimálně 8 hodin denně ve spánku) a svůj čas zde tráví zcela dobrovolně. Tvorbu a provoz staveb pro bydlení má rovněž každý úplně nebo alespoň částečně ve svých rukou. Na příkladu dítěte jako základního rodinného článku, který je daleko citlivější a zranitelnější než dospělý jedinec, a proto by mu mělo být místo kde rodina žije přizpůsobováno, je zase přehledně popsáno, čím a jak konkrétně může architektura lidské zdraví negativně ovlivňovat.
Autoři
Boumová, I. ed. - Čeněk, M. ed. - Hainc, J. ed. - Kasalová, H. ed. - Sokol, D. ed. - Váňová, L. ed. - Zavřel, Z. ed., - Zemenová, L. ed.
Rok
2012
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Přednáškový cyklus zaměřený na bytovou výstavbu v Evropě. Cíle bylo představit studentům a odborné i laciké veřejnosti architekty z různýh evropských zemí, kteří se intenzivně zabývají navrhováním obytných souborů a soudobou bytovou výstavbou.
Autoři
Chmel, F. ed. - Hauserová, M. ed. - Vorlík, P. ed. - Fragner, B. ed. - Falta, M. ed. - Zikmund, J. ed. - Brůhová, K. ed. - Vokurková, T. ed. - Boumová, I. ed. - Kudláčková, L. ed. - Zemenová, L. ed. - Bešťáková, V. ed. - Zezulová, J. ed. - Kasalová, H. ed., - Skřivan, T. ed.
Rok
2012
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Publikace obsahuje příspěvky řešené v rámci doktorandského programu Fakulty architektury, které byly podpořeny studentskou grantovou soutěží ČVUT - SGS. Příspěvky jsou členěny do tří sekcí (Středověká architektura, Architektura 19.-20.stol. a Současná architektura) a původně zazněly na konferenci "Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj".
Autoři
Kasalová, H. - Čeněk, M. - Hlaváček, D. - Kirovová, L. - Rottová, K., - Zemenová, L.
Rok
2012
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Příspěvek k SGS konferenci se ve své první části věnuje představení prestižní mezinárodní soutěže Solar Decathlon, kterou pořádá Ministerstvo energetiky Spojených států. V soutěži probíhající jednou za dva roky v hlavním městě USA Washingtonu D. C. se v každém ročníku utká 20 vybraných univerzitních týmů. Cílem je navrhnout, postavit a provozovat solární dům. ČVUT může být prvním týmem z České republiky, který se zúčastní soutěže Solar Decathlon. Ve druhé části je prezentován koncept domu "AIR HOUSE", který představuje novou koncepci obytného prostředí a současně odkazuje na tradiční hodnoty místní architektury. Jeho princip vystihují dvě slova: BOX - MEMBRÁNA. BOX v duchu tradice minimálního bytu české architektonické avantgardy 20. let, prefabrikovaný a mobilní. MEMBRÁNA jako nosná konstrukce, high-tech, inteligentní architektonická kůže.
Autoři
Hlaváček, D. ed. - Zavřel, Z. ed. - Rottová, K. ed. - Čeněk, M. ed. - Kasalová, H. ed. - Kirovová, L. ed., - Zemenová, L. ed.
Rok
2011
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Přednáškový cyklus EKOLOGIE versus ARCHITEKTURA, který reflektuje předkládaná publikace, pokračuje v dobré tradici přednáškových cyklů na Fakultě architektury ČVUT. Jeho smyslem bylo představit různé přístupy k problematice udržitelného stavění a podnítit debatu, která se na Fakultě architektury ČVUT v průběhu posledních let velmi pozvolna rozvíjí. A protože jak říká jeden z přednášejících Thomas Herzog "tento způsob navrhování není otázkou stylu. Musí být založen na znalostech!" , přizvali jsme k účasti na tomto cyklu osm architektů a inženýrů z různých evropských zemí, pro které je toto téma srdeční záležitostí. Naše pozvání přijali Haiko Meijer (Onix), Bill Dunster (ZEDfactory), Douglas Mulhall (Erasmus University Rotterdam), Stefanie Reuss (Transsolar), Günter Löhnert (solidar), Césare Peeren (2012Architecten), Per Monsen (Gasa) a Thomas Herzog (Herzog und Partner).
Autoři
Zemenová, L.
Rok
2011
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Kapitola z publikace Ekologie a architektura prezentuje zkušenosti výsledky a příklady osvědčených postupů z Německa (ENOB, DGNB). Günter Löhnert a jeho návrhy trvale udržitelných staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.