Lidé

Ing. arch. Michal Bureš

téma: Halové stavby pro umělou ledovou plochu

školitel: prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.