Lidé

Mgr. Marián Matys

Autoři
Rykl, M. - Matys, M. - Chejn, J. - Hájek, V. - Biedermanová, M. - Knotová, K., - Fanta, V.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2014. ISBN 978-80-01-05675-2.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha
Anotace
Mezioborová případová studie maloměstského domu čp. 2. využívá komparace výsledků archivního studia, stavebních dějin domu jako artefaktu metodou stavebněhistorického průzkumu a restaurátorského průzkumu výmalby a omezeného výzkumu archeologického. Cílem bylo na modelovém příkladu ukázat na možnosti výpovědi stavby samé, zvláště jak v ní rozpoznat charakter a ducha doby, ambicí a reality majitelů. Nejde primárně o "velké" dějiny, ale o studium stop života, který byl v interakci se stavebním rámcem, který jej obklopoval. Přesto se obecné dějiny těchto mikrodějin v některých okamžicích dotýkaly a na stavební podobu vliv měly.
Autoři
Matys, M.
Publikováno v
In: Týden vědy a výzkumu 2013. 2013,
Rok
2013
Podkategorie
Stať ve sborníku
Autoři
Matys, M.
Publikováno v
In: Pistiros V Excavations and Studies. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. p. 155-160. ISBN 978-80-7308-460-8.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
The paper discusses the lamps found at Pistiros between 2006 and 2012. All come from the site Adžijska Vodenica I, Vetren. The numbering in the catalogue follows previous publications of Pistiros lamps by Petr Juřina, Ladislav Boháč and Libor Grmela (Juřina, P.: Lamps from Pistiros, in: Pistiros I, Prague 1996, pp. 95 – 102; Boháč, L.: Lamps from Pistiros II (1995 – 1998), in: Pistiros II, Prague 2002, pp. 183 – 187; Grmela, L.: Lamps from Pistiros (1999 – 2005), in: Pistiros III, Prague 2007, pp. 190 – 204).
Autoři
Bouzek, J. - Musil, J. - Matys, M. - Kučová, S. - Mačková, M. - Matys, A. - Mašková, P. - Tušlová, P. - Weissová, B., - Trefný, M.
Publikováno v
In: Pistiros V Excavations and Studies. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. p. 57-63. ISBN 978-80-7308-460-8.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
This article describes the new discoveries in the square B 11 (Pistiros, Bulgaria), describing the archaeological situation and the main groups of finds.
Autoři
Matys, M.
Publikováno v
In: TÝDEN VÝZKUMU. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2012,
Rok
2012
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Přelom 18. a 19. století je pro evropskou kulturu zlomovým obdobím, ve kterém dochází k mnohým změnám, které zasahují staletí trvající pravidla lidské existence. Tyto změny postupně zasahují do všech vrstev lidského bytí včetně obydlí. Průmyslová revoluce či zrušení nevolnictví, ale i jiné „pokrokové“ události měly přímý dopad na stavebnictví. V koncepci interiéru se projevila např. první energetická krize, která měla za následek snahu stavitelů (nikoliv poprvé) o větší úsporu tepla.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.