S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Mgr. Klára Přikrylová

Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Mergerová, K., - Jansová, P.
Publikováno v
aktualne.cz. 2016,
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Anotace
Rozhovor o hodnotách a zániku poválečné architektury v České republice, na pozadí aktuálních referenčních příkladů.
Autoři
Veřtátová, E. - Vicherková, V. - Tichá, J. - Rýpar, V. - Mergerová, K. - Pavel, M., - Boudová, P.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Publikace představuje různorodé pohledy na proměny hodnoty architektonického díla v čase. Doba vzniku architektonického nebo urbanistického díla, neovlivňuje jen jeho vzhled, ale má vliv také na jeho hodnocení (přijetí / odmítnutí) odbornou a laickou veřejností. Vztah lidí k danému dílu přitom nemusí být konstantní, ale může se v čase vyvíjet. Jednotlivé kapitoly reflektují tento vývoj. Výběr témat není omezen pouze na špičkovou architekturu. Stejně tak doba vzniku samotného díla není zásadní. Publikace se tak snaží postihnout co nejširší spektrum stavebního fondu.
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
Zlatý řez. 2015, 22(37), 28-33. ISSN 1210-4760.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Na příkladech dvou nedávno zbořených divadel amerického architekta Johna M. Johansena článek poukazuje na současné nejednotné přístupy k architektuře brutalismu.
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
In: Proměny hodnoty architektonického díla v čase. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. p. 10-17. ISBN 978-80-01-05891-6.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Diskuze o poválečné architektuře v českém prostředí pravidelně oživují hrozby demolic, které se jednou za čas zničehonic objeví v médiích. Uprostřed léta roku 2015 se pozornost stočila k souboru budov při ústí Vinohradské ulice, známému pod souhrnným názvem Transgas,1 jenž by měl ustoupit stavbě nového administrativního centra.
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
TecniCall. 2015,(2), 3. ISSN 1805-1030.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článek rekapituluje výstavní projekt Praha haptická a jeho účast na EXPO 2015 v Miláně.
Autoři
Pavel, M. - Dulla, M. - Nováková, K. - Bortelová, E. - Brůhová, K. - Vorlík, P. - Mergerová, K. - Boumová, I. - Rudovský, Z. - Tichá, J. - Veřtátová, E. - Zdráhalová, J., - Bekeš, Štefan
Publikováno v
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05659-2.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace představuje různorodost vnímání architektury uživatelem a tvůrcem. Vzájemné působení těchto dvou vlivů se odehrává na několika úrovních a je pro finální podobu architektonického díla rozhodující. Tento dialog je podstatný nejen při procesu návrhu a realizace, ale také během samotného užívání nebo, v případě historických objektů, znovu-užívání. Autoři jednotlivých kapitol tuto problematiku nahlížejí z různých úhlů s ohledem na své profesní zaměření. Nesnaží se o vytvoření charakteristiky univerzálního uživatele ani tvůrce, ale naopak o detailní a specifický náhled na zkoumané téma. Publikace tak nabízí multidisciplinární pohled, který přesahuje jednotlivé obory a vzájemně je propojuje.
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
Alfa bulletin Fakulty architektury ČVUT. 2013, 2013(1), 9.
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
rozhovor v pravidelné rubrice LAB, která představuje jednotlivé doktorandy na Fakultě architektury ČVUT v Praze, jejich výzkumné téma a názory na vybrané aktuální kauzy současné architektury
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
In: Go 70s - Architektonický průvodce po vybraných stavbách 70. let v centru Prahy. Praha: Centrum pro středoevropskou architekturu, 2013. p. 11-12. ISBN 978-80-905090-1-6.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
architektonický průvodce po vybraných stavbách - mapy, texty, fotografie a plány
Autoři
Mergerová, K.
Publikováno v
In: Go 70s - Architektonický průvodce po vybraných stavbách 70. let v centru Prahy. Praha: Centrum pro středoevropskou architekturu, 2013. p. 3-4. ISBN 978-80-905090-1-6.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
architektonický průvodce po vybraných stavbách - mapy, texty, fotografie a plány
Autoři
Dulla, M. - Bortelová, E., - Mergerová, K.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05276-1.
Rok
2013
Podkategorie
Kniha
Anotace
Projekt Praha haptická představuje 15 významných pražských staveb nevidomým a slabozrakým. Kniha vychází jako doprovodný materiál ke stejnojmenné výstavě. Texty jsou napsány zároveň v latince i ve slepeckém Braillově písmu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.