Lidé

Ing. Eva Klápšťová

Autoři
Maier, K. - Klápště, P. - Klápšťová, E. - Peltan, T. - Bečka, M. - Franke, D. - Novotný, V., - Wranová, A
Rok
2016
Podkategorie
Abstrakt ve sborníku
Anotace
Příspěvek přibližuje zkušenosti s pilotním ověřováním metodické pomůcky pro zapojení veřejnosti do identifikace, sběru a analýzy hodnot a problémů v území při pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí ve formě on-line aplikace a veřejných plánovacích setkání.
Autoři
Klápště, P. - Bečka, M., - Klápšťová, E.
Rok
2012
Podkategorie
Článek
Anotace
Abychom se vyhnuli riziku uvažovat o budoucnosti na základě již neaktuálních minulých zkušeností, pokusíme se dobrat pravděpodobnějších výsledků použitím následujícího prognostického postupu. Na základě dnešních indicií a prognóz vytipujeme významné trendy, které mohou mít v budoucnu na suburbie vliv. Dále identifikujeme, jaké budou předpokládané pozitivní i negativní dopady trendu v prostředí českých suburbií s ohledem na jejich vlastnosti. Protože se výchozí situace v různých obcích a regionech velmi liší, mohou být dopady trendů v různých územích značně rozdílné. Jako specifický vstup doplníme ještě možné proměny pojetí plánování a jejich případný dopad. Na závěr se pokusíme doplnit ilustrační příklady a shrnout hlavní závěry.
Autoři
Klápště, P. - Klápšťová, E.
Rok
2010
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The implementation of European Landscape Convention in Czech Republic is facing number of problems and obstacles. One of the most neglected issues is one of the cornerstones of the convention - public participation. This paper shows pilot participatory landscape character assessment adapting the ECOVAST methodology for the Czech planning culture and lessons learned in this pilot project.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.