S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Jitka Poláková, Ph.D.

Autoři
Hauserová, M. - Poláková, J., - Stočes, M.
Publikováno v
Památky středních Čech. 2015, 29(2), 1-19. ISSN 0862-1586.
Rok
2015
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek pojednává o stavebně historickém vývoji kostela na území zaniklé středověké vsi Aldašín a jeho vazbách na širší krajinné souvislosti. Jedná se výstup související s grantovým projektem: Historické vrstvy krajiny Černokostelecka, J.SGS14/086/OHK1/1T/15, řešitel Ing. arch. Jitka Poláková.
Autoři
Hauserová, M. - Poláková, J. - Stočes, M. - Rákosníková, A. - Poloprutský, Z. - Janoušková, P., - Biedermanová, M.
Publikováno v
In: Svorník : sborník příspěvků z 13. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 17.-20. června 2014 ve Slaném. Otisk života v historických stavbách.. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2015. pp. 155-170. ISBN 978-80-906326-0-8.
Rok
2015
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Téma kulturní krajiny přesahuje tradiční rámec záběru stavebněhistorického zkoumání. Stopy lidského života a práce přetvářejí přírodní základ prostředí někdy dlouhým procesem prostého obhospodařování, jindy na základě promyšleného konceptu. Příspěvek si klade za cíl upozornit na skutečnost, že krajina může podobně jako zastavěné prostředí představovat složitě vrstvenou strukturu. Při studiu vrstevnatých stavebních struktur se uplatňuje metoda stavebněhistorického průzkumu. Základní metodologická východiska přístupu k historickému výzkumu krajiny se nabízí odvíjet z téhož základu. V příspěvku je tato teze doložena na několika příkladech krajinných jevů z modelové oblasti Černokostelecka, které autorky využívají pro ověřování pracovních postupů. I rovina vstupních úvah a prvních dílčích výzkumů ukazuje, že do budoucna (a samozřejmě i ve vztahu k připravovanému památkovému zákonu) bude třeba do kategorie specializovaných průzkumů zahrnout vedle dalších i historický výzkum krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.