S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Jitka Poláková, Ph.D.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Poláková, J.
Trvání projektu
2014
Anotace
Úkolem projektu bude oživení diskuze o důležitosti vnímání kontextu historického vývoje krajiny a jeho významu pro současnou podobu a fungování území. Poznáním stavebního vývoje zachovaných samostatně stojících památek získáme podklad pro interpretaci fungování širšího společenství i po zániku osídlení v bezprostřední blízkosti. Zvolili jsme území Černokostelecka pro jeho jedinečný charakter, kdy je možno pozorovat ustrnutí vývoje a pozvolnou destrukci struktury osídlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.