S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Peter Koban

Autoři
Koban, J. - Boroš, T. - Koban, P. - Dulovič, G., - Hudák, M.
Publikováno v
Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-553-3003-7.
Rok
2016
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Kniha poskytuje ideové a teoretické podhubie a záznam z akcie / workshopu, ktorej cieľom je zachrániť zásadný urbánny fenomén obce Hranovnica - Sýpky / Lemhausy. Autori textom i obrazom zaznamenávajú transumelecký intervenčý aktivizmus, ktorý transformoval verejný priestor obce. Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia Slovenskej republiky.
Autoři
Koban, P.
Publikováno v
In: Inovatívne mesto. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. p. 87-94. ISBN 978-80-553-1631-4.
Rok
2014
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Aktívny prístup k prekonaniu tradičného rámcu pasívneho architekta vedie k formovaniu novej praxe, ktorá nie je závislá na klientovi, ale reflektuje záujem verejný. Prejavuje sa proaktívnym prístupom k naliehavým a prehliadaným spoločenským problémom a novým príležitostiam.
Autoři
Koban, P.
Publikováno v
In: FUTU-RES. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014, pp. 108-111. ISBN 978-80-553-1578-2.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Úloha architekta ako organizátora spoločenských vzťahov v spoločnosti sa mení. Architekt má oslabenú autoritu pri rozhodovaní o zmenách, ktoré sa dejú v urbánnom priestore. Jeho rola sa zmenila so zmenami súčasnej civilizácie a radikálneho posilnenia vizuality. Aké sú nové výzvy architektúry?
Autoři
Koban, P.
Publikováno v
In: Individual housing in Czech republic in european context. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2014, pp. 25-32. ISBN 978-80-01-05603-5.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
V dobe globálnej dediny sa mnoho ľudí nestotožňuje s jej dôsledkami na ich život. Hľadajú tak alternatívne myšlienky vo väzbe ako na život, tak aj na architektúru a bývanie. Pri hľadaní svojho miesta pre život si budujú svoje domy mimo veľkomiest na miestach obývaných lokálnymi obyvateľmi, ale aj medzinárodnými komunitami.
Autoři
Koban, J. - Kanócz, J. - Kakhadze, I. - Bočková, A., - Koban, P.
Publikováno v
Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1386-3.
Rok
2013
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Kniha popisuje filozofiu, koncept a návrh pavilónu FU-TU-RE-USE, ktorý je výsledkom multidisciplinárnej tvorby skupiny umelcov a architektov. Fakulta umení doteraz riešila urbanisticko-architektonické problémy lokality priamo in-situ. Pavilón by hľadal ďalších participantov pre riešenie problému revitalizácie vodného fenoménu ramena Hornádu. Pavilón je navrhnutý na základe freeform-finding performance designu s opätovným použitím obnoviteľných a recyklovateľných materiálov. Objekty sú zložiteľné a s dvojicou kontajnerov transportovateľné pre použitie v inom urbánnom prostredí s podporou jeho primárnej funkcie - performatívnych aktivizácií vedúcich k reálnej revitalizácii vodného prostredia v mestách.
Autoři
Koban, P.
Publikováno v
Arch. 2013, 18(01-02), 44. ISSN 1335-3268.
Rok
2013
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Článok prezentuje diplomový projekt - Radnice pro Prahu 5 - Smíchov vypracovaný na FA ČVUT v roku 2012.
Autoři
Koban, P.
Publikováno v
In: Individuální bydlení v České republice ve středoevropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. pp. 32-37. ISBN 978-80-01-05372-0.
Rok
2013
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Architektonická tvorba na východe Slovenska má svoje špecifiká. Architekti, ktorí tu žijú a tvoria silne cítia a ctia kontext regiónu. Súčasná architektúra rodinných domov vzniká prelínaním so súčasnými architektonickými tendenciami vo svete.
Autoři
Frejlachová, K. - Stoss, M. - Koban, P., - Podráský, V.
Publikováno v
Architekt. 2012, 58(3), 99-103. ISSN 0862-7010.
Rok
2012
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.