S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Barbora Buryšková

téma: Současný městský dům a jeho místo ve struktuře města

školitel: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.