Lidé

Ing. arch. Barbora Buryšková

téma: Současný městský dům a jeho místo ve struktuře města

školitel: prof. Ing. arch. Roman Koucký

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.