Lidé

Ernest Shtepani

téma: Soudobé bydlení

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.