Lidé

Ing. arch. Pavlína Macháčková

téma: Stavby pro osoby s mentálním i fyzickým postižením

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.