Lidé

Ing. arch. Zuzana Poláková

Autoři
Řezáč, V. ed. - Poláková, Z. ed., - Šilha, M. ed.
Publikováno v
Praha, 2019-11-05/2019-11-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019. vol. 4. ISSN 2571-4228. ISBN 978-80-01-06541-9.
Rok
2019
Podkategorie
Sborník
Autoři
Řezáč, V. ed. - Šilha, M. ed., - Poláková, Z. ed.
Publikováno v
Praha, 2017-11-02/2017-11-03. Praha: CTU FA. Spatial Planning Institute, 2018. ISBN 978-80-01-06299-9.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Řezáč, V. ed. - Šilha, M. ed., - Poláková, Z. ed.
Publikováno v
Praha, 2018-10-18/2018-10-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-01-06450-4.
Rok
2018
Podkategorie
Sborník
Autoři
Poláková, Z. - Gallo, L., - Filová, N.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2018, XXI.(2/2018), 45-49. ISSN 1212-0855.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V loňském roce se již po třiadvacáté mohli studenti vysokých škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt, přihlásit do soutěže o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.
Autoři
Poláková, Z.
Publikováno v
In: Sborník konference Mě100. Praha: celofakultní náklady, 2017. pp. 20-23. ISBN 978-80-01-05987-6.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Příspěvek se věnuje vlivu gentrifikace na dostupnost pravidelných potřeb jejich obyvatel. V konečném důsledku včetně bydlení. Nastiňuje tak širší problém dostupnosti, který se netýká pouze samotné fyzické vzdálenosti.
Autoři
Šilha, M. ed. - Řezáč, V. ed., - Poláková, Z. ed.
Publikováno v
Praha, 2016-11-03/2016-11-04. Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2017. ISBN 978-80-01-05987-6.
Rok
2017
Podkategorie
Sborník
Autoři
Krmelová, Z.
Publikováno v
Smart Cities. 2016, 16(01), 68-71. ISSN 2336-1786.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Příspěvek poukazuje na problém zjednodušování tématu udržitelnosti kompaktního města na fyzickou strukturu města. Senioři a rodiče s malými dětmi jsou často odkázáni na služby ve svém nejbližším okolí. Pěší dostupností těchto služeb můžeme podpořit jejich přirozenou fyzickou aktivitu. Jenže krátká fyzická vzdálenost není jedinou podmínkou, která je k návštěvě dané služby přiměje. Z kvalitativního průzkumu, který probíhal v loňském roce ve dvou pražských lokalitách vyplývá, že lidé oceňují nejen nízkou cenu nebo určité kvality nabízeného, ale také bohatou přístupovou trasu, která nabízí další aktivity. Například krásný výhled. Mnohdy pak dávají přednost procházce před ušetřeným časem při využití městské hromadné dopravy.
Autoři
Krmelová, Z.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2016, 2016(01), ISSN 1212-0855.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Cílem konceptu města dobrých dostupností je udržitelnost vazeb mezi prvky, mezi kterými probíhají pravidelné interakce za současného zajištění sociální soudržnosti měst a omezení vlivů dopravy na životní prostředí. Článek přibližuje faktory, ovlivňující dostupnost ve vztahu k různým věkovým skupinám obyvatel se zaměřením na pěší dostupnost, která je přátelská k životnímu prostředí a podporuje fyzickou aktivitu obyvatel. Článek je součástí výzkumného projektu SGS15/68/OHK1/2T/15: Vývoj nástrojů pro hodnocení lokalit z pohledu dostupnosti základních aktivit obyvatel města.
Autoři
Krmelová, Z.
Publikováno v
Urbanismus a územní rozvoj. 2016, 2016(03), ISSN 1212-0855.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V loňském roce se již po jednadvacáté mohli studenti vysokých škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt, přihlásit do soutěže o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.
Autoři
Poláková, Z. - Oscarsson, D.
Publikováno v
Archiweb. 2016, ISSN 1801-3902.
Rok
2016
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
V loňském roce se již po dvaadvacáté mohli studenti vysokých škol, které mají ve svém ateliérovém programu urbanistický nebo územně plánovací projekt, přihlásit do soutěže o nejlepší urbanistický projekt. Soutěž organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.