Lidé

Ing. arch. Veronika Kommová

Autoři
Kommová, V. - Dostálová, L.
Publikováno v
In: Architektura a typologie: proměna staveb na prahu 21. století. Praha: ústav nauky o budovách, 2016. pp. 9-13. ISBN 9788001060872.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Během uplynulých 25 let se shopping mally staly součástí center mnoha českých měst, což spolu s přechodem z plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku do značné míry proměnilo strukturu a organizaci maloobchodu ve městě, označovanou jako retail revolution. Případové studie dvou českých měst (Kladno a Ostrava) sledují rozmístění a charakter obchodů v tradičních obchodních lokalitách ve městě (náměstí, pěší zóna nebo obchodní ulice) v období po otevření shopping mallu a popisují situaci v obou lokalitách. Následně formulují doporučení pro umisťování shopping mallů do budoucna.
Autoři
Kommová, V.
Publikováno v
In: Transformation of Urban Structures in Global World. Brno: MSD, 2014, pp. 19-22. ISBN 978-80-7392-239-9.
Rok
2014
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
The retail typology has undergone a precipitous development in the 20th century. While the original shop created a lively public space thanks to its orientation towards street, today's shopping mall is the exact opposite. The shopping mall typology originating from suburban realm does not really fit into an existing city tissue because of its scale and introvert orientation. However, recent development shows the shopping mall typology might be outdated which would offer a possibility to introduce new design solutions.
Autoři
Vašourková, Y. - Zavřel, Z. - Brožová, M. - Linhartová, D. - Zikmund_Lender, LZ - Pleštil, O.P - Krmelová, Z.K - Mikitová, B., - Kommová, V.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-01-05629-5.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace sleduje architektonickou formu reprezentující moderní životní styl a hledá uplatnění městského paláce v organizmu dnešního města. Jeden z podstatných principů udržitelnosti představuje trvalost. Trvalost stavby ne ve smyslu neměnnosti ale ve schopnosti se přizpůsobovat novým provozům, aniž by se ztratila kvalita a původní prostorové schéma. Příkladem takové univerzální budovy je městský palác ze začátku moderní éry velkoměst. Je to typologie jež svojí hustotou, konstrukcí a prostorovou různorodostí představuje udržitelné principy architektury. Publikace se věnuje velkoměstskému paláci začátku 20. století a současně se pokouší definovat architektonickou formu velkoměstského paláce pro 21. století jak z prostorového, technického, tak z ekonomického hlediska. Zkoumané jsou práce studia Fellner and Helmer, Jana Kotěry nebo Josef Zasche. Jako příkladové studie jsou rozebírány městké paláce Fénix, Lucerna a Koruna. Publikaci doplňují rozhovory s Jakubem cíglerem, Pavlem Kochem a Stanislavem Fialou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík