S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. arch. Veronika Kommová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Kommová, V.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2016
Anotace
Projekt se zabývá vlivem nově vzniklých obchodně-nákupních center na strukturu a ekonomické aktivity různých typů urbánních forem (např. kompaktní městská zástavba, suburbánní zástavba atd.). V alespoň dvou referenčních lokalitách jsou v letech 1992 - 2015 mapovány změny uliční sítě a koncentrace ekonomických aktivit. K analýze uliční sítě je využito metody space syntax, pro lokalizaci ekonomických aktivit jsou použita data o evidenci živnostenské činnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.