Lidé

Ing. Petra Křížová

ASISTENTKA ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.