Lidé

Ing. Vítězslav Vacek, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.