Lidé

Alexandre Sigaud

Autoři
Ullmannová, K. - Sigaud, A.
Publikováno v
[Research Report] 2015.
Rok
2015
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Cílem výzkumu na základě grantu SGS ČVUT je hledání alternativních forem individuálního bydlení, které budou v harmonii s potřebami obyvatel, ohleduplností k okolí, prosperitou sídel. Výzkum se soustředí na mapování a porozumění situaci výstavby v menších sídlech v České republice a na hledání a studium v našich podmínkách málo užívaných, avšak potenciálně přínosných typologických druhů zástavby, porozumění okolnostem a procesu vzniku zajímavých návrhů. Výzkum byl rozdělen na část teoretickou - rešeršní a empirickou. Empirický výzkum zahrnoval: 1. studium situace na příkladech obcí v okolí Prahy, prostřednictvím řízených rozhovorů s pořizovatelem územních plánů, zastupiteli obcí, účasti na veřejném projednání územního plánu obce, studia konkrétních územních plánů 2. terénní výzkum v Rakousku v okolí Linze a ve Francii v několika lokalitách. Kritériem výběru lokalit bylo nalezení příkladů výstavby, které pozitivně reagují na kritiku negativních aspektů suburbanizace. V Linzi proběhlo studium stavebních souborů atriových komunitních domů arch. Fritze Matzingera, zahradního města Puchenau, souboru řadových domův Harbachu, nové čtvrti Solar City poblíž Linze. Výzkum ve Francii se soustředil na venkovské oblasti a zkušenosti s používáním lokálních stavebních materiálů, politice ochrany místního historického dědictví a její návaznosti na nové projekty, integraci nových bytových souborů v kulturní krajině Aveyron, regulacích a místním trhu stavebních materiálů. Na Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble proběhla konzultace a návštěva sídliště postaveného z hlíny, v Lotissement du Frêne, Laguiole návštěva nové eco-vesnice včetně řízených rozhovorů s místními obyvateli. Dílčím závěrem výzkumu je zjištění, že odlišné inspirativní architektonické formy obytné výstavby jsou často spojeny i s alternativními sociálními koncepty bydlení. Vliv má i odlišný způsob financování, jako podpora neziskových bytových družstev nebo jiné stavební předpisy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.